6 คำคมอัลกุรอานที่สอนความรัก ความอดทน และเสรีภาพในการนับถือศาสนา

6 คำคมอัลกุรอานที่สอนความรัก ความอดทน และเสรีภาพในการนับถือศาสนา

สันติภาพเป็นศิลามุมเอกคำว่า “อิสลาม” มาจากคำว่า “สันติภาพ” ในภาษาอารบิก ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เปิดเผยต่อมนุษยชาติด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอชีวิตที่สงบสุข ที่ซึ่งความเมตตาและความเมตตาอันไม่มีขอบเขตของพระเจ้าปรากฏบนแผ่นดินโลก พระเจ้าเรียกทุกคนให้ดำเนินชีวิตตามค่านิยมทางศีลธรรมที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เพื่อให้ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา สันติสุข และความรักสามารถสัมผัสได้ทั่วโลก

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธา! เข้าสู่ความสงบอย่างสมบูรณ์ 

(อิสลาม) อย่าเดินตามรอยซาตาน เขาเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับคุณ” (คัมภีร์กุรอาน: 2, 208)ในโองการข้างต้น ศาสนาอิสลามเรียกร้องสันติภาพโดยแท้จริงและส่งเสริมชีวิตด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บุคคลจะต้องเชื่อในพระเจ้าด้วยเจตจำนงและความทะเยอทะยานของตนเอง และปฏิบัติตามพระบัญชาและคำแนะนำของพระเจ้าผ่านความพอใจส่วนตัวด้วยมโนธรรม

ตรวจสอบ : 20 สิ่งประดิษฐ์ของชาวมุสลิมที่หล่อหลอมโลกของเรา

ไม่มีใครควรถูกบังคับให้เชื่อในศาสนาอิสลาม“ไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนา” (คัมภีร์กุรอาน: 2/ 256)

ดังที่กล่าวไว้ในโองการนี้ ไม่มีใครสามารถถูกบังคับให้ดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมของอิสลามได้ การถ่ายทอดการดำรงอยู่ของพระเจ้าและศีลธรรมของอัลกุรอานให้กับผู้อื่นเป็นหน้าที่สำหรับผู้เชื่อ แต่พวกเขาเรียกผู้คนสู่เส้นทางของพระเจ้าด้วยความเมตตาและความรัก และพวกเขาไม่เคยบังคับพวกเขา พระเจ้าเท่านั้นที่นำทาง

ผู้คนไปสู่ทางที่ถูกต้องสิ่งนี้เกี่ยวข้องในข้อต่อไปนี้:

“คุณไม่สามารถนำทางคนที่คุณต้องการได้ แต่พระเจ้าจะทรงนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ เขามีความรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับผู้ชี้นำ” (คัมภีร์กุรอาน/28: 56)เสรีภาพทางความคิดและศาสนาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

อัลกุรอานให้สภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับเสรีภาพในการคิดและเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้คนดำเนินชีวิตตามศรัทธาและค่านิยมที่พวกเขาเชื่อ ตามหลักศาสนา

อิสลามทุกคนมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตอย่างอิสระตาม

ความเชื่อของเขา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นอะไรก็ตาม . ใครก็ตามที่ต้องการสนับสนุนคริสตจักร โบสถ์ยิว หรือมัสยิด จะต้องสามารถทำเช่นนั้นได้ ในแง่นี้ เสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือเสรีภาพในความเชื่อ เป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสมอไม่ว่าค่านิยมทางศีลธรรมของคัมภีร์กุรอ่านจะมีชัย

Credit : UFASLOT